V1.3.6 Penambahan SKU gabungan dan fungsi edit produk secara pukal

1 - Fungsi edit secara pukal di halaman produk tersenarai
1. Semua tab di halaman produk tersenarai menyokong fungsi edit data secara pukal.

my-__.png

2. Bagi Lazada, fungsi edit data secara pukal hanya disokong di peti draf.

my-lazada.png

 

2 - Fungsi perkaitan produk automatik dilancarkan
Senaraikan ke saluran melalui "Tambah ke Kedai" di "Inventori Produk". Selepas berjaya disenaraikan, sekiranya SKU gabungan saluran dan SKU gabungan produk inventori adalah sama, kedua-duanya akan dikaitkan secara automatik dan lampu logo untuk saluran relatif di "Saluran Jualan" produk akan dinyalakan.

 

3 - Penambahan SKU gabungan baru
1. Sokong mencipta SKU gabungan di halaman "Inventori" > "Inventori Gudang"

my-__sku.png

2. [Pesanan] Penambahan logo SKU gabungan dan operasi pesanan
(1) Semasa SKU ShopHub yang dikaitkan dalam butiran pesanan sama dengan SKU gabungan tempatan, logo "SKU gabungan" ditambahkan, sub-produk SKU gabungan tempatan dipaparkan di bawah SKU gabungan
(2) Semasa penolakan inventori, pengedaran pesanan, potongan inventori untuk SKU gabungan dilaksanakan, operasi dilaksanakan secara keseluruhan dengan SKU gabungan.

 

4 - Dalam halaman [Penghantaran Pesanan/Pengedaran Pesanan], penapisan pesanan pra-jualan, pesanan POS, pesanan COD, pesanan manual ditambah.

__2022-09-19___6.15.51.png

5 - Operasi "Pemadaman Akaun" di tambah ke "Pusat Individu", hanya menyokong pemadaman akaun utama.

my-__.png

Komen