Bagaimana menjalankan pengurusan berbilang gudang?

ShopHub menyokong pengurusan gudang berbilang lokasi dengan cara seragam. Anda boleh mencipta berbilang gudang di ShopHub, masukkan inventori ke gudang berbilang lokasi, penghantaran dari gudang dan inventori kongsi untuk berbilang gudang.

 

1 - Cipta berbilang gudang

Masukkan "Tetapan" >"Tetapan gudang", klik "Buat gudang" di sudut kanan atas, anda boleh membuat beberapa gudang

 • Boleh mencipta maksimum 10 gudang.
 • Setiap pengguna memiliki satu default warehouse

Di halaman ini, anda juga boleh "Padamkan" dan "Edit" gudang tersedia anda.

 

2 - Penolakan inventori berbilang gudang: Tetapkan peraturan peruntukan pesanan

1. Tetapkan Peraturan gudang pengedaran
Di halaman "Pesanan" > "Peraturan gudang pengedaran", anda boleh lakukan tetapan gudang penghantaran lalai untuk setiap kedai.

my-____.png

 

2. Ubah "Gudang Penghantaran"
Di halaman "Hantar Pesanan", klik "Edit" untuk memasuki halaman butiran pesanan, klik "Tukar Stok" untuk tukar gudang penghantaran untuk pesanan tersebut.

 • Satu pesanan hanya boleh dihantar dari satu gudang penghantaran
 • Selepas penghantaran pesanan berjaya, sistem akan menolak inventori gudang secara automatik

my-___.png

 

3. Penolakan inventori pesanan

 • " Putongan Automatik" diaktifkan:
  Selepas status pesanan menjadi "Dihantar" atau "Diterima", sistem akan menolak inventori SKU pesanan tersebut daripada gudang penghantaran secara automatik.
 • Penolakan inventori manual:
  Selepas status pesanan menjadi "Dihantar" atau "Diterima", anda boleh ketik "Potong Inventori" di bahagian kanan pesanan untuk menolak inventori. Anda boleh menolak inventori merentas gudang.

my-____.png

 

III - Butiran Inventori Gudang

Di bahagian atas halaman "Inventori" > "Stok Gudang", ketik tab "Butiran gudang stok", ketik butang penapisan gudang di penjuru kanan bahagian atas untuk lihat inventori di gudang yang berbeza.

 

IV - Penambahan produk ke berbilang gudang

Secara relatif, anda juga boleh tambah produk inventori anda ke berbilang gudang.

1. Masuk inventori secara automatik
Pergi "Tetapan" > "Tetapan Fungsi" > "Produk masuk ke gudang stok secara automatik", selepas aktifkan Masuk Inventori Automatik, produk inventori akan ditambah ke gudang secara automatik.

 • Selepas siapkan tetapan, produk inventori akan dimasukkan ke gudang secara automatik

_______e26c39f4-ccb2-47db-8dce-4509dd719329.png

2. Masuk inventori secara manual
Di halaman "Perpustakan Produk", pilih produk yang anda ingin tambah ke gudang, klik "Menambahkan ke stok gudang". Anda boleh pilih berbilang gudang dan tambahkan produk ke dalam gudang terpilih secara serentak.

__2022-09-21___11.14.52.png

Komen